Ipsos UU Πολιτικη εμπιστευτικοτητας

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας

Η Ipsos θα συγκεντρώσει από εσάς τα παρακάτω στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτουν είναι:

  • A στοιχεία επαφής όπως το όνομά σας, το επάγγελμά σας, το email σας
  • B δημογραφικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης
  • C για καταναλωτικές συνήθειες

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική και είστε ελεύθερος/η να αποχωρήσετε ανά πάσα στιγμή, είτε μη ολοκληρώνοντας την έρευνα ή αργότερα, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παρακάτω: «Με ποιον να επικοινωνήσω εάν έχω απορίες σχετικά με την έρευνα ή το έντυπο ιδιωτικότητας;». Η απόφασή σας να συμμετάσχετε δεν θα επηρεάσει την σχέση μας με οποιονδήποτε τρόπο. 

Το συγκεκριμένο έντυπο ιδιωτικότητας αφορά μόνο στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Θέματα:

Ποια είναι τα στοιχεία της Ipsos;

Τι είδους πληροφορίες θα συγκεντρώσει η Ipsos για εμένα;

Πώς θα χρησιμοποιήσει η Ipsos τις πληροφορίες που θα της δώσω;

Ποιος θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες μου;

Θα συγκεντρώσει η συγκεκριμένη έρευνα στοιχεία από παιδιά;

Πόσο καιρό θα διατηρήσει η Ipsos την πληροφορία που θα δώσω;

Πώς διασφαλίζει η Ipsos ότι τα προσωπικά μου στοιχεία είναι ασφαλή;

Με ποιον να επικοινωνήσω εάν έχω ερωτήσεις σε σχέση με την έρευνα ή την πολιτική ιδιωτικότητας; Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα στοιχεία μου και /ή να τα διορθώσω;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ποια είναι τα στοιχεία της Ipsos;

Η Ipsos Opinion είναι μια εξειδικευμένη εταιρία ερευνών με έδρα την Ελλάδα και μέρος του διεθνούς δικτύου εταιριών έρευνας αγοράς Ipsos. 

Η Ipsos Opinion είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ και της ESOMAR και υπακούει στους κώδικες συμπεριφοράς, κανονισμούς και οδηγίες των εν λόγω οργανισμών.

Τι είδους πληροφορίες θα συγκεντρώσει η Ipsos για εμένα;

Εάν λάβετε μέρος στην έρευνα, η Ipsos θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θα παράσχετε εφόσον συμμετάσχετε σε αυτή.

Εάν επικοινωνήσετε με την Ipsos για οποιονδήποτε λόγο που αφορά σε αυτή την έρευνα, η Ipsos θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επαφής που έχετε δώσει ώστε να απαντήσει στο αίτημά σας.

 Πώς θα χρησιμοποιήσει η Ipsos τις πληροφορίες που θα σας δώσω;

Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό της ανάλυσης των στοιχείων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατά περιπτώσεις είναι ανώνυμα ως στατιστικές πληροφορίες ενώ κάποιες φορές μπορεί να απαιτούν να δώσει η Ipsos και προσωπικές πληροφορίες στον πελάτη, εφόσον και μόνο εάν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας στην Ipsos ώστε να μπορεί να μεταφέρει τέτοια στοιχεία στον πελάτη της.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ταυτοποίησής σας σε δημοσιευμένα αποτελέσματα, ενώ οι πελάτες μας πρέπει να διαθέτουν αυστηρά συστήματα ασφάλειας των δεδομένων εφόσον μοιραζόμαστε μαζί τους τέτοιου είδους πληροφορίες.  Εάν επικοινωνήσετε με την Ipsos για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα, τα στοιχεία επαφής σας θα χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Σας διαβεβαιώνουμε πως οποιαδήποτε πληροφόρηση μας δώσετε κατά τη διάρκεια της έρευνας ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθεί για λόγους μάρκετινγκ, ούτε πρόκειται να πουλήσουμε ή διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους.

Εάν έχετε απορίες για την έρευνα καθώς και το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ομάδα διεξαγωγής του έργου. Μπορείτε να στείλετε email στο nasos.lytas@ipsos.com ή γράμμα στη διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 105 61, Σύνταγμα, Αθήνα.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες μου;

Η πρόσβαση στις πληροφορίες σας περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της Ipsos που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο έργο, ή που χρειάζεται πρόσβαση για να υποστηρίξει τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο έργο, όπως σε μια online έρευνα ή άλλα συστήματα ανάλυσης δεδομένων έρευνας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικό σε:

  • Άλλες εταιρίες Ipsos του Ομίλου που μπορεί να συμμετέχουν στην έρευνα.
  • Υπό-εργολάβους και εξωτερικούς συνεργάτες που μπορεί να διεξάγουν μέρος της επεξεργασίας για λογαριασμό της Ipsos και υπό τον έλεγχο της Ipsos, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στα συστήματά μας.    

Κάποιοι από τους παραπάνω μπορεί να εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, ωστόσο, υπάρχει η απαίτηση να συμφωνούν και να εφαρμόζουν τις ίδιες νομικές προϋποθέσεις διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας όπως εμείς, καθώς και να υπόκεινται σε κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, περιγραφή των οποίων μπορεί να δοθεί εάν επικοινωνήσετε μαζί μας όπως ορίζεται στην ενότητα «Με ποιον να επικοινωνήσω εάν έχω απορίες σχετικά με την έρευνα ή το έντυπο ιδιωτικότητας;».

Θα συγκεντρώσει η συγκεκριμένη έρευνα στοιχεία από παιδιά;

Για τις έρευνες στις οποίες συμμετέχουν παιδιά πάντα ζητείται η συναίνεση του γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή άλλου ατόμου που είναι νομικά υπεύθυνο για το παιδί, πριν το προσκαλέσουμε να λάβει μέρος. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη έρευνα θα συμμετέχουν μόνο ενήλικες.

Πόσο καιρό θα διατηρήσει η Ipsos την πληροφορία που θα δώσω;

Με το τέλος του έργου, κρατάμε τα στοιχεία για 3 μήνες  και μετά θα διαγράψουμε με βεβαιότητα όλα τα προσωπικά δεδομένα, αφήνοντας μόνο ανώνυμα αποτελέσματα έρευνας.

Πώς διασφαλίζει η Ipsos ότι τα προσωπικά μου στοιχεία είναι ασφαλή;

Παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ευθύνη μας να διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Γι’ αυτό λαμβάνουμε κάθε απαραίτητη προφύλαξη για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας προστατεύονται από απώλεια, κλοπή ή κακή χρήση. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας στα γραφεία μας, ελεγχόμενη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μας συστήματα, χρήση ασφαλών, προφυλαγμένων συνδέσεων στο διαδίκτυο όταν συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Με ποιον να επικοινωνήσω εάν έχω ερωτήσεις σε σχέση με την έρευνα ή την πολιτική ιδιωτικότητας;

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα ή πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα δώσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα έργου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στέλνοντας ένα email στο nasos.lytas@ipsos.com βάζοντας “03_23_052” και σαν τίτλο privacy policy.

Εάν έχετε απορίες ή θέλετε να λάβετε επιπλέον πληροφορίες για όσα αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, τις γενικότερες πολιτικές της Ipsos σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή σχετικά με πληροφόρηση που μπορεί να διατηρούμε για εσάς,  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα συμμόρφωσης, στέλνοντας ένα email στο nasos.lytas@ipsos.com με “03_23_052” στον τίτλο.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο, θα εκτιμούσαμε εάν μας δίνατε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε θέμα πρώτα εμείς, επικοινωνώντας μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία. Ωστόσο, έχετε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο κανονιστικό όργανο στο email CPO@ipsos.com υπόψη Rupert van Hullen.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα στοιχεία μου και /ή να τα διορθώσω, να ζητήσω να διαγραφούν ή να μεταφερθούν; 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο κάθε πληροφορίας που διατηρούμε για εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση κάθε προσωπικού στοιχείου που διατηρούμε για εσάς. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα κάθε πληροφόρηση που μας έχετε δώσει να μεταφερθεί σε άλλο μέρος. Σε επιμέρους συνθήκες έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την διαγραφή  ή σβήσιμο των προσωπικών στοιχείων που κρατάμε για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συμμόρφωσης στέλνοντας ένα email στο nasos.lytas@ipsos.com

με “03_23_052”

” στον τίτλο. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε γράμμα στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 8, 105 61, Σύνταγμα, Αθήνα.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ipsos Group:                                                      www.ipsos.com

Insights Association:                                       www.InsightsAssociation.org

ESOMAR:                                                             www.esomar.org

Αλλαγές στην πολιτική ιδιωτικότητας: Αναθεωρούμε τακτικά την πολιτική ιδιωτικότητας, ενώ η συγκεκριμένη ανανεώθηκε τελευταία φορά στις 16 Οκτωβρίου του 2018